Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), υπέγραψαν στις 2 Νοεμβρίου οι πρόεδροι των δύο φορέων Κωνσταντίνος Μίχαλος και Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, παρουσία εκπροσώπων του Τύπου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ, Κ. Λαμπρινόπουλος, επεσήμανε τη συμβολή που μπορούν να έχουν τόσο η ΕΕΔΕ όσο και το ΕΒΕΑ στην προαγωγή της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη διάδοση των αρχών του μάνατζμεντ σε έναν ευρύτερο αριθμό επιχειρήσεων.

Οι δύο φορείς συμφώνησαν ότι μπορούν να συνεργαστούν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα αλλά και τη βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, στους τομείς της Επιμόρφωσης, Πιστοποίησης, Εκδηλώσεων, Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων και των κοινών θέσεων για θέματα της Ελληνικής Οικονομίας. Εξάλλου, οι δύο φορείς θα συνεργάζονται για την επεξεργασία νέων πεδίων ανάπτυξης δράσεων συνεργασίας.