Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η Grant Thornton υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την στήριξη της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της έρευνας και της διασύνδεσης των αποφοίτων του ΟΠΑ με την αγορά εργασίας.

Βάσει του Μνημονίου, τα δύο μέρη συμφώνησαν να αναλάβουν μια σειρά πρωτοβουλιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που ενδεικτικά περιλαμβάνει την Αναβάθμιση δεξιοτήτων, τον Ψηφιακό μετασχηματισμό, την Διασύνδεση με την καινοτομία, τις Επιχειρήσεις και την Έρευνα, την Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα, την Διασύνδεση με την αγορά εργασίας, την Τεχνογνωσία, την εφημερίδα ΟΠΑ News, καθώς και Εκδηλώσεις-Συνέδρια-ενέργειες Κοινωνικής Ευθύνης & Προσφοράς.

Με αφορμή το Μνημόνιο Συνεργασίας, τα δύο μέρη θα προχωρήσουν άμεσα σε ανάληψη κοινών δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΟΠΑ και στη συνδρομή σε δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς, με κεντρικό πυλώνα αυτές που υποστηρίζουν τις σπουδές φοιτητών με οικονομικές δυσκολίες που προέρχονται από ακριτικές περιοχές.