Μνημόνιο συνεργασίας, πενταετούς διάρκειας, υπέγραψαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η EY Ελλάδος, με στόχο τον συντονισμό δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, τη Δευτέρα 15 Απριλίου, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η συνεργασία σε θέματα πρακτικής άσκησης και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των φοιτητών μέσω ανταλλαγής επισκέψεων, διαλέξεων και workshops, η εκπαίδευση των φοιτητών στο αντικείμενο των σπουδών τους και στην παραγωγή ερευνητικού έργου, αλλά και η επιστημονική κατάρτιση των ανθρώπων της EY.

«Με αυτόν τον τρόπο, επεκτείνουμε το ισχυρό δίκτυο συνεργασιών και ενδυναμώνουμε τους πυλώνες της εξωστρέφειας και της καινοτομίας που αποτελούν σταθερές αξίες του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης του Πανεπιστημίου» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Δ. Μπουραντώνης, ενώ από την πλευρά του, ο Γ. Παπαδημητρίου δήλωσε: «Η προώθηση της διασύνδεσης των ακαδημαϊκών σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά και η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες για την ΕΥ».