Ο Όμιλος Επικοινωνίας BBDO και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Digital Transformation: E-Diplomacy, e-Campaigning και Digital Law” (Digi-DCL) του Παντείου Πανεπιστημίου υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας σε θέματα επικοινωνίας στο ψηφιακό περιβάλλον. Η συνεργασία εστιάζει στους τομείς digital campaigning, digital branding, digital-immersive media, digital experience και digital R με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «βασικοί στόχοι της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας, η σύνδεση της έρευνας και της ψηφιακής καινοτομίας με την αγορά εργασίας, και η ανταλλαγή εκπαιδευτικών και πρακτικών γνώσεων μεταξύ των Μερών».

Το Μνημόνιο προβλέπει σειρά δράσεων, όπως σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακών εκστρατειών, ADtech λύσεων, στοχευμένων ερευνών κ.ά, με χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών, ανταλλαγή ερευνητικών δεδομένων ψηφιακών εργαλείων και μεθοδολογιών σε σχέση με ζητήματα ESG, DEI, SDGs, πρακτική άσκηση φοιτητών στο πλαίσιο του υπάρχοντος προγράμματος BBDO Greece Young Talent Internship Program for Tomorrow’s Communication Executives, που καλύπτει όλους τους κλάδους της επικοινωνίας: Διαφήμιση, Δημόσιες σχέσεις, MME, Social Media, ή/και χορηγία ετήσιας εγγραφής ενός φοιτητή/τριας, συνεργασία στο Digi-Diplo challenge Hackathon και θεσμοθέτηση του BBDO Hackathon Challenge Award, πειραματικά projects, αξιοποιώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες, εργαλεία και σημαντικά έργα των εταιρειών του Ομίλου BBDO από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας ξεκινάει με τρία εργαστήρια Στρατηγικής στη Διαφήμιση, στα ΜΜΕ και στις Δημόσιες Σχέσεις, στο πλαίσιο του μαθήματος Digital Strategic Design Communications σε συνεργασία με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Μπέττυ Τσακαρέστου, διευθύντρια του ADandPRLAB και αναπληρώτρια διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος.