Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Deloitte και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), προκειμένου να συμβάλλουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά και στον εμπλουτισμό των γνώσεων των μελών της Ομοσπονδίας.

Ειδικότερα, μέσα από διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, με θέμα την οργάνωση και την επαγγελματική διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αλλά και μέσα από εισηγήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν καινοτόμα εργαλεία, όπως η χρήση σεναρίων (scenario-based learning) και μελετών περιπτώσεων, η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και επιτυχημένων παραδειγμάτων και οι ασκήσεις προσομοίωσης ρόλων, οι συμμετέχοντες – μέλη της ΠΟΞ θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, σε σχέση με τις νέες τάσεις και ανάγκες της σύγχρονης τουριστικής αγοράς.