Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, και ο CEO Balkan Region Huawei, Ren Fujun.

Σκοπός του εν λόγω μνημονίου είναι να προωθήσει τη συνεργασία των δύο φορέων, προκειμένου να γεφυρωθεί το κενό μεταξύ γνώσεων και δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), να προσφερθούν κατάρτιση και εκπαιδευτικές λύσεις μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων, να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα ταλέντων στη βιομηχανία ΤΠΕ και να υποστηριχθεί το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό ΤΠΕ.

Παράλληλα, στόχος είναι η προώθηση της εκπαίδευσης των άνεργων γυναικών στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και η υποστήριξη στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των ΤΠΕ στη ΔΥΠΑ. Επισημαίνεται, τέλος, πως η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την εκπαίδευση 500 άνεργων γυναικών σε βασικές γνώσεις ΤΠΕ και κύκλους μαθημάτων από πιστοποιημένους συνεργάτες ΤΠΕ της Huawei (Huawei Certified ICT Associates), με πιστοποίηση μετά από σχετικές εξετάσεις.