Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Όμιλος Eltrak και το Mediterranean College, το οποίο αποβλέπει σε αμοιβαίες συνέργειες και πλεονεκτήματα τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό της Eltrak όσο και για τους φοιτητές του Κολλεγίου. Παρόντες στην υπογραφή ήταν, εκ μέρους του Ομίλου Eltrak, η Natasha Covas – Kneiss, CEO Eltrak Group, και ο Νίκος Μπούτας, HR Director, ενώ εκ μέρους του Mediterranean College, η Ευτυχία Φιλίππου, Employability Coordinator Careers Office, και η Νότα Σωτηροπούλου, Head of Student Affairs Office, Career Office.

Συγκεκριμένα, το Μνημόνιο προβλέπει πως όσοι εργαζόμενοι του Ομίλου ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα στο Mediterranean College θα επωφελούνται επιδότησης 50% στα δίδακτρα φοίτησης και θα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν σεμινάρια και ημερίδες του Κολλεγίου.

Επίσης, η Eltrak θα υποστηρίζει εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά events του Mediterranean College και θα συμμετέχει σε εκδηλώσεις του Employability Scheme, όπως το Employability Fair, το Employability Week και τα Education Awards, ενώ στελέχη της θα μπορούν να συμμετέχουν ως “Guest Lecturers” σε μαθήματα, ημερίδες και σεμινάρια που διοργανώνει το κολλέγιο.

Από την πλευρά του, το Κολλέγιο δίνει έμφαση στη δυνατότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων των φοιτητών του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, μέσω ποικίλων δράσεων, όπως το “Job Shadowing”, ενώ οι φοιτητές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην Eltrak, αλλά και να διεκδικήσουν με το πέρας αυτής μια μόνιμη θέση, ανάλογα με την ειδικότητά τους.