Μνημόνιο συνεργασίας, διάρκειας πέντε ετών, σύναψαν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Purdue University, Indiana, U.S.A, με στόχο την ανάπτυξη κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και με φυσική παρουσία φοιτητών, καθώς και την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, στη βάση συμφωνημένων στόχων και αποτελεσμάτων.

Το εν λόγω μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος του Purdue University Mung Chiang, Roscoe H. George Distinguished Professor of Electrical and Computer Engineering.