Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν οι Σταθερές Συγκοινωνίες και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με στόχο την ανάπτυξη συνδυασμένων δράσεων σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτόμων προγραμμάτων.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιο Κοτταρά, και τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, καθηγητή Ιωάννη Καλαβρουζιώτη. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η παροχή εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων στους εργαζομένους της ΣΤΑ.ΣΥ, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης του Ε.Α.Π., η συνεργασία σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων για την υλοποίηση αστικών παρεμβάσεων και ανάπλασης δημόσιων χώρων.

Παράλληλα, η συνεργασία θα διευρυνθεί και στον τομέα της έρευνας μέσω συνεργειών των ερευνητικών ομάδων του Ε.Α.Π. και της ΣΤΑ.ΣΥ και θα ενισχυθεί με τις αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και των Σταθερών Συγκοινωνιών. Συμφωνήθηκε τέλος, η ΣΤΑ.ΣΥ να αποτελέσει εργασιακό χώρο πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Ε.Α.Π.