Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν, την Πέμπτη 4 Ιουλίου, το Thess Intec και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το μνημόνιο υπέγραψε ο Πρύτανης, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, ενώ από την πλευρά του Thess Intec, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Νίκος Ευθυμιάδης.

Ειδικότερα, τα δύο μέρη θα συνεργαστούν προκειμένου να συμβάλλουν από κοινού στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη μεταφορά τεχνολογίας και προώθηση της έρευνας προς όφελος του ΠΑ.ΜΑΚ, στην ενίσχυση και προαγωγή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης, στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας και του ελληνικού δημοσίου, μέσω δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και στην απόκτηση εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου.

Στο ίδιο πλαίσιο διατυπώθηκε και η -ήδη εγκριθείσα από την Σύγκλητο- πρόθεση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για ενοικίαση χώρου στις εγκαταστάσεις του «Thess Intec», προκειμένου να στεγαστεί εκεί η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου, κάτι το οποίο έγινε αποδεκτό από την άλλη πλευρά.