Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Accenture, με στόχο τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων.

Αναλυτικότερα, κοινός στόχος των δύο πλευρών είναι η ενίσχυση της σύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου με την Accenture και την ευρύτερη αγορά εργασίας, καθώς και τις τελευταίες επιχειρηματικές τάσεις, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και η ενδυνάμωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Βάσει του Μνημονίου, τα δύο μέρη συμφώνησαν να αναλάβουν μια σειρά πρωτοβουλιών όπως πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, διαδικτυακές εκπομπές και αρθρογραφία στο AUEB News, εκδηλώσεις που σχετίζονται με την καριέρα και τη δικτύωση, διαλέξεις, προγράμματα επανεκπαίδευσης / αναβάθμισης δεξιοτήτων, κοινές μελέτες και ερευνητικές πρωτοβουλίες, αλλά και πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

«Με πολύ προσεκτικά βήματα και υψηλά κριτήρια επιλογής, συνάπτουμε συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρέχοντας σε φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ ένα ευρύ πλαίσιο ευκαιριών εξέλιξης και σταδιοδρομίας» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, ενώ από την πλευρά του ο Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture ανέφερε: «Η σύγκλιση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς για την αντιμετώπιση του κενού δεξιοτήτων της χώρας αποτελεί αναγκαιότητα και ευκαιρία και στην κατεύθυνση αυτή ο ρόλος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι εξαιρετικά σημαντικός».