Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) προχώρησε η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί η από κοινού επεξεργασία δράσεων σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου για την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και καλών πρακτικών, εστιάζοντας στην καινοτομία, στην αναβάθμιση και στη συνεχή ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης.

Η εν λόγω συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση του διαλόγου του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση προτάσεων για την ενσωμάτωση νέων εργαλείων στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.