Άνεργοι Έλληνες 18-35 ετών έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στη Γερμανία σε ένα από τα 350 αναγνωρισμένα επαγγέλματα, με επιδότηση από το γερμανικό κράτος στο πλαίσιο του προγράμματος Mobipro-EU.

Περίπου 33.000 χιλιάδες θέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης θα παραμείνουν φέτος στη Γερμανία κενές. Οι λόγοι είναι κυρίως δύο: το πάγιο πρόβλημα της υπογεννητικότητας και το γεγονός ότι ένα κομμάτι των νέων δεν πληροί τις προϋποθέσεις, είτε επειδή δεν έχουν τελειώσει το σχολείο είτε επειδή το σχολικό τους απολυτήριο δεν είναι καθόλου καλό.

Ως βιομηχανική όμως χώρα έχει ανάγκη από καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Αυτή είναι η βασική αιτία για την έναρξη του προγράμματος Mobipro-EU, ενώ δεύτερη είναι ο στόχος της καταπολέμησης της υψηλής ανεργίας στους νέους, κυρίως στις χώρες του Νότου. Το πρόγραμμα θα ισχύει ως τα τέλη του 2016. Όπως διευκρινίζει η γερμανική κυβέρνηση στόχος αυτού του προγράμματος δεν είναι να «αποσπάσει» ειδικευμένο δυναμικό από άλλες χώρες της ΕΕ.

Γι’ αυτό το λόγο προϋπόθεση για να ενταχθεί κανείς σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι θα πρέπει στη χώρα του να είναι δηλωμένος άνεργος. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ότι στο επάγγελμα που θα θελήσει κάποιος να εκπαιδευτεί στη Γερμανία να σημειώνεται έλλειψη μαθητευόμενων.