Τη συμπεριφορά των 250 μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου (G250) δημοσιεύει η KPMG, σε μελέτη αναφορικά με την επανεξέταση και ανάλυση των δημοσιευμένων απολογισμών σε σχέση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι μεγάλες εταιρείες πολύ συχνά προβλέπουν τάσεις οι οποίες στη συνέχεια υιοθετούνται ευρέως από επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, όπως προκύπτει από τις μακροχρόνιες σειρές μελετών που διεξάγει η εταιρεία. Συγκεκριμένα, η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μέσα σε δύο χρόνια από την εισαγωγή των ΣΒΑ, 4 στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες αναγνωρίζουν τους παγκόσμιους στόχους στον εταιρικό τους απολογισμό, ενώ από τις παραπάνω το 84% ξεχωρίζει συγκεκριμένους ΣΒΑ, οι οποίοι είναι συναφείς στις επιχειρήσεις τους.

Παρ’ όλα αυτά λιγότερο από 1 στις 10 εταιρείες έχει εκδώσει μελέτη για τους ΣΒΑ (8%) ή έχει θέσει συγκεκριμένους και μετρήσιμους (SMART) στόχους επίδοσης, οι οποίοι σχετίζονται με τους παγκόσμιους στόχους (μόνο το 10%). Μεταξύ άλλων, σημαντικά ευρήματα της μελέτης αναφέρουν ότι 75% συζητούν το αντίκτυπο των ΣΒΑ στο επιχειρείν, 39% αναφέρουν τους ΣΒΑ στο μήνυμα που απευθύνει ο CEO και 8% επιδεικνύουν ένα επιχειρηματικό case study για τους ΣΒΑ. Η μελέτη έχει τίτλο «How to report on the SDGs What good looks like and why it matters».