Η Mondelez, σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, στήριξε για 24η χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Σοκολάτα και ο Παυλίδης», το οποίο υλοποιείται από το 1994 στο εργοστάσιο Παυλίδη.

Μέσω του προγράμματος οι μαθητές εξοικειώνονται με τη βιομηχανική παραγωγή, τη λειτουργία και το εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, συμμετέχουν σε έρευνα για τα συστατικά της σοκολάτας και τη διατροφική της αξία, για την ιστορία του εργοστασίου Παυλίδη και για την παραγωγή της σοκολάτας από το κακαόδεντρο μέχρι το εργοστάσιο. Το πρόγραμμα ταυτίζεται με τους διαχρονικούς στόχους της Mondelez για ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού σε θέματα ισορροπημένης διατροφής και άσκησης. Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-18, 564 μαθητές Δημοτικού και 25 εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Παυλίδης. Από το 1994 μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί, με τη στήριξη της Mondelez, 655 εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου.