Η προσφορά στην κοινωνία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Mondelez Ελλάς, η οποία συνεχίζει με αμείωτη ένταση να υλοποιεί προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να επηρεάζει θετικά τη ζωή πολλών συνανθρώπων μας.

Το 2014, η ίδια έχει εντείνει την υποστήριξή της σε οργανισμούς και φορείς που απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αποβλέποντας στη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. Το πρώτο εξάμηνο του 2014, η εταιρεία και οι εργαζόμενοί της συγκέντρωσαν και προσέφεραν χρήματα, προϊόντα και τρόφιμα που ξεπέρασαν τις 100.000 ευρώ σε αξία και τους 15 τόνους σε όγκο. Μεταξύ των δεκάδων οργανισμών και φορέων που στηρίζει η Mondelez είναι κρατικοί φορείς, η Τράπεζα Τροφίμων, σύλλογοι φίλων ατόμων και παιδιών σε ανάγκη, σωματεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ενδεικτικά, ο Σύλλογος Ελπίδα, η Praksis, οι Φίλοι του Παιδιού, το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, το ΚΕΘΕΑ, κοινωνικά παντοπωλεία και σύλλογοι βοήθειας αποφυλακισμένων, και δεκάδες ιδρύματα που στηρίζουν το παιδί και την οικογένεια. Η προσφορά της Mondelez βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στον εθελοντισμό και την κινητοποίηση των ανθρώπων της, οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά στην πραγματοποίηση των δράσεων.