Καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, μήνα εθελοντισμού της Mondelez σε όλον τον κόσμο, 130 εργαζόμενοι της εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συμμετείχαν σε εθελοντικές δράσεις συμπληρώνοντας έτσι περισσότερες από 550 ώρες εθελοντικής εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, εργαζόμενοι προσέφεραν ενημέρωση σχετικά με την ισορροπημένη διατροφή σε ομάδες παιδιών ηλικίας 4- 15 ετών των Παιδικών Χωριών SOS στην Βάρη και στο Πλαγιάρι καθώς και στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας μέσω εκπαιδευτικών, ομαδικών παιχνιδιών που ανέπτυξε το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και εξειδικευμένοι διατροφολόγοι του ΣΕΒ- ΙΒΕΠΕ. Επιπρόσθετα, ασχολήθηκαν με την οργάνωση και τη διευκόλυνση διαφόρων εργασιών λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS και των Παιδικών Χωριών SOS, τακτοποιώντας και οργανώνοντας διάφορους χώρους όπως το φαρμακείο, τη βιβλιοθήκη, την ιματιοθήκη, προετοιμάζοντας snacks και συσκευάζοντας δώρα, ενώ ταυτόχρονα, διάφορα προϊόντα της εταιρείας προσφέρθηκαν σε όλους τους οργανισμούς. Όλες οι παραπάνω ενέργειες εντάσσονται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Από καρδιάς» που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με δράσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση και ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.