Ο συμβουλευτικός οργανισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα Embode δημοσίευσε τα αποτελέσματα δύο ανεξάρτητων μελετών σχετικά με την προστασία των παιδιών στον τομέα παραγωγής κακάο στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα. Οι μελέτες χρηματοδοτήθηκαν από τη Mondelēz International, στο πλαίσιο του προγράμματος Cocoa Life και της πολιτικής της για ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών που ασχολούνται με την παραγωγή κακάο.

Ο Embode εξέτασε τις συνθήκες στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα το 2015 και ανέλυσε το περιβάλλον και τις δομές σχετικά με την προστασία των παιδιών. Οι μελέτες επιβραβεύουν την ολιστική προσέγγιση του προγράμματος Cocoa Life, το οποίο εργάζεται με τις τοπικές κοινωνίες στην εφοδιαστική αλυσίδα του κακάο. Αναγνωρίζουν επίσης τη δυνατότητα του προγράμματος να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές, καταπολεμώντας τις ρίζες του προβλήματος της παιδικής εργασίας, ενώ αναφέρουν ότι μέσω του προγράμματος ενισχύονται οι τοπικές κοινωνίες και η ευζωία των παιδιών.

Ο Διευθυντής του οργανισμού Anti-Slavery International, Aidan McQuade, δήλωσε: «Οι μελέτες του Embode είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την διαφάνεια και προσφέρουν σημαντικά δεδομένα για την καταπολέμηση των αιτιών της παιδικής εργασίας στην παραγωγή κακάο. Περαιτέρω, η συνεργασία με άλλους κλάδους της βιομηχανίας στον τομέα του κακάο θα συμβάλλει στη μεγαλύτερη απήχηση των δράσεων».