Απαραίτητη είναι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στην ΕΕ ώστε να καταστούν βιώσιμα τα συνταξιοδοτικά συστήματα, όπως αναφέρει η «Πράσινη Βίβλος για τις συντάξεις» που δημοσιοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες.

Η Κομισιόν διαπιστώνει πίεση από την αύξηση του προσδόκιμου ζωής αλλά και τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα στα συνταξιοδοτικά συστήματα, ενώ εκτιμά ότι η Ελλάδα το 2060 θα επωμιστεί τις μεγαλύτερες κρατικές δαπάνες για τις συντάξεις μετά το Λουξεμβούργου. Η λεγόμενη «πράσινη βίβλος για τις συντάξεις», πρωτοβουλία των Επιτρόπων Λάζλο Άντορ (απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις), Όλι Ρεν (οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις) και Μισέλ Μπαρνιέ (εσωτερική αγορά και υπηρεσίες) τίθεται σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, ως μέρος «πανευρωπαϊκής δημόσιας συζήτησης» για τη διασφάλιση επαρκών, βιώσιμων και ασφαλών συντάξεων.

Το κείμενο καλύπτει πολλά και διαφορετικά θέματα, όπως η παράταση του εργασιακού βίου, η εσωτερική αγορά για τις συντάξεις, η κινητικότητα των συντάξεων στην ΕΕ, τα κενά στο ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο, το μελλοντικό καθεστώς φερεγγυότητας των συνταξιοδοτικών ταμείων, ο κίνδυνος αφερεγγυότητας των εργοδοτών, η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και η διακυβέρνηση σε επίπεδο ΕΕ. Η Κομισιόν εκτιμά πως ενώ το 2008 υπήρχαν τέσσερις άνθρωποι σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών) για κάθε πολίτη της ΕΕ ηλικίας 65 χρονών και άνω, μέχρι το 2060, η αναλογία αυτή θα μειωθεί σε δύο προς έναν.

Ειδικά για την Ελλάδα, η Επιτροπή εκτιμά ότι αν δεν γίνουν αλλαγές, οι κρατικές δαπάνες για τις συντάξεις το 2060 θα ανέρχονται στο 12,5% του ΑΕΠ, έναντι 2,7% του ΑΕΠ που θα είναι ο μέσος όρος στην ευρωζώνη και 2,2% του ΑΕΠ ο μέσος όρος στην «ΕΕ των 27».