Το θέμα "What is your Working Social Style?" αναλύθηκε στην ημερίδα που διοργάνωσε στις 26 Ιουνίου 2008 στο ξενοδοχείο Athens Imperial, η Learning Systems Hellas S.A. / AchieveGlobal Greece.

Η συμμετοχή αντιπροσώπων επώνυμων εταιρειών από το χώρο των επιχειρήσεων ήταν μεγάλη και εντυπωσιακή. Δόθηκε η ευκαιρία στον καθένα ξεχωριστά να εντοπίσει, με τη συμπλήρωση ενός test, το κοινωνικό του στυλ σύμφωνα με τη δική του αντίληψη, αλλά και να παρακολουθήσει ένα σύντομο εργαστήριο-εισαγωγή στο Working Social Style.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη, προκειμένου να προσαρμοστεί το εν λόγω εργαλείο στην ελληνική κουλτούρα.