Μια νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα με την ονομασία My Learning Path δημιούργησε ο τομέας εκπαίδευσης του ομίλου Motor Oil. Η εν λόγω πλατφόρμα περιλαμβάνει περισσότερα από 10.000 μαθήματα της νέας εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Linkedin, Microsoft, Harvard Business Review και άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών φορέων της εγχώριας αγοράς, ενώ διαθέτει εκπαιδευτικά πλάνα σύμφωνα με το αντικείμενο, το επίπεδο και τους ατομικούς στόχους εξέλιξης του κάθε εργαζόμενου.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας και με κεντρικό μήνυμα «Ανοίγουμε δρόμο στην εξέλιξή σας», ο όμιλος καλεί όλους τους εργαζομένους του να πάρουν τη σκυτάλη της προσωπικής τους εξέλιξης στα χέρια τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες ικανότητες και να αναπτυχθούν περαιτέρω σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μεταμορφώνεται διαρκώς, ακολουθώντας άμεσα και ταχύτατα τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Παράλληλα, η Motor Oil αξιοποιεί το SAP Environment, Health and Safety (SAP EHS) Applications Suite και συγκεκριμένα το εργαλείο Διαχείρισης Συμβάντων, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να επικοινωνούν γρήγορα και εύκολα ζητήματα υγείας και ασφάλειας.