Στην υλοποίηση μίας νέας πρωτοβουλίας προχώρα η Motor Oil, προκειμένου να συμβάλλει έμπρακτα στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα προσφέρει σε κάθε οικογένεια εργαζομένων της που αποκτά περισσότερα από δυο παιδιά, το ποσό των 20.000€, για κάθε ένα νέο παιδί. Έτσι, για κάθε παιδί μετά το δεύτερο, οι εργαζόμενοι θα ενισχύονται με 5.000€ με τη γέννηση, 5.000 € μόλις το παιδί συμπληρώσει τα πρώτα έξι έτη ζωής, 5.000€ αφού γίνει 12 ετών και τέλος 5.000 € με την ενηλικίωσή του.

«Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα τη διαχρονική στήριξη των εργαζομένων του, το Διυλιστήριο της Motor Oil συμβάλλει έμπρακτα στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, προσεγγίζοντας με σεβασμό και ευαισθησία τις ανάγκες των ανθρώπων του» επισημαίνει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.