Η εταιρεία Μύλοι Λούλη για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά εξέδωσε την Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας για το έτος 2017, σύμφωνα με τα GRI Standards.

Η έκθεση αποτελεί μια καταγραφή όλων των δράσεων της εταιρείας, που έχουν σαν αποδέκτες την Κοινωνία, την Οικονομία, το Ανθρώπινο Δυναμικό και το Περιβάλλον και αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της Μύλοι Λούλη για ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινή της λειτουργία υποστηρίζοντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals – SDGs), συμβάλλοντας έτσι θετικά στην ευημερία των μελλοντικών γενεών.

Το 2017, η εταιρεία αύξησε σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, ενώ με προσήλωση στο όραμά της για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και με προσανατολισμό στην εκπαίδευση εντατικοποίησε τα σεμινάρια των επαγγελματιών αρτοποιών της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας, όπου μοιράζεται τα μυστικά και την τέχνη του ψωμιού. Επίσης, συνέχισε τη λειτουργία του Μουσείου Λούλη και επέκτεινε το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, η εταιρεία συνέβαλλε ενεργά στη στήριξη του έργου της Κιβωτού του Κόσμου καθώς και 197 άλλων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).