Την ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI-G4, δημοσίευσε για δεύτερη χρονιά, η Μύλοι Λούλη. Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας αφορά την καταγραφή όλων των δράσεων της εταιρείας που υλοποιήθηκαν το 2015, καθώς και τον προσδιορισμό των μελλοντικών στόχων της Μύλοι Λούλη.

Η στρατηγική και οι πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται, βασίζονται στον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους καθώς και στην ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας, τα οποία αφορούν τους τέσσερις βασικούς πυλώνες (αγορά, περιβάλλον, ανθρώπινο δυναμικό, κοινωνία). Σημειώνεται ότι η Έκθεση τηρεί τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα για εκθέσεις αειφορίας, ακολουθεί τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας και έχει λάβει διασφάλιση από εξωτερικό φορέα.