Σεμινάρια για τους επαγγελματίες του κλάδου της HORECA διοργανώνει η Mythos, σε συνεργασία με τον ΣΚΕΠ και την Blacklight, με στόχο την εκπαίδευση πάνω σε θέματα συμπερίληψης.

Τα εν λόγω σεμινάρια επιδιώκουν την εκπαίδευση των εργαζομένων στον κλάδο της εστίασης, σχετικά με την προσβασιμότητα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν ακόμη πιο αποτελεσματικά άτομα με αναπηρία, καθιστώντας τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται, προσβάσιμες σε όλους.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3 Απριλίου, στις 12:00,
στον πλήρως προσβάσιμο χώρο «Άτρακτος» στην Αθήνα και την Πέμπτη, 18 Απριλίου, στις 12:00, στον πολυχώρο «WE» στη Θεσσαλονίκη, με δωρεάν συμμετοχή.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο επόμενο βήμα της καμπάνιας της μπίρας Mythos «Παντού υπάρχει ένα “είμαι
δίπλα σου”».