Το Πρόγραμμα Data Youth για την ενδυνάμωση άνεργων νέων με ψηφιακές δεξιότητες, υλοποιεί η Mytilineos Energy & Metals, συμπράττοντας για 6η χρονιά με την κοινωνική επιχείρηση knowl.

Ειδικότερα, μέσω του εν λόγω προγράμματος, θα παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική και κατάρτιση δεξιοτήτων σε 25 άνεργους νέους και νέες, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία του Επιταχυντή Δεξιοτήτων και Απασχολησιμότητας, ενός ολιστικού και εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης.

Σκοπός είναι η αύξηση της βιώσιμης απασχόλησης, η μείωση του ψηφιακού χάσματος στην ομάδα στόχου και η ανάπτυξη καινοτομικής σκέψης και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επισημαίνεται ότι το Data Youth εντάσσεται στις δράσεις ΕΚΕ της Mytilineos, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τη Δευτέρα 8 Απριλίου.