Ακολουθώντας την στρατηγική επιλογή επένδυσης στην προώθηση πολιτικών ισότητας και συμπερίληψης, ο Όμιλος Mytilineos προσέλαβε τον Θεόδωρο Κατσίκη, ως People Experience and Intelligence Director, με ειδικό ρόλο την ενίσχυση αυτών των πολιτικών στο εσωτερικό του Ομίλου, μέσω του τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού.

Αυτό επισήμανε ο ίδιος ο Θ. Κατσίκης, στο πλαίσιο συντονισμού που έκανε στο πάνελ με τίτλο «Πώς απομακρύνουμε τις προκαταλήψεις από το εταιρικό περιβάλλον» στο συνέδριο The Upfront Initiative, τονίζοντας παράλληλα ότι αντίστοιχη πρωτοβουλία δεν έχουν λάβει παρά ελάχιστες εταιρείες. Στο πλαίσιο του πάνελ αυτού, ο Θ. Κατσίκης μίλησε ακόμα για την λειτουργία και οργάνωση του ομίλου, ο οποίος διαθέτει περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους σε διαφορετικούς τομείς.

ΕΒΕΑ: Πρωτοβουλίες ενίσχυσης ισότητας και συμπερίληψης
Στο ίδιο πάνελ, η Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Σοφία Κουνενάκη- Εφραίμογλου ανακοίνωσε ότι στο τέλος του μήνα αναμένεται να δημοσιευθεί μία νέα πανελλαδική πρόσκληση για πρόσβαση αμιγώς γυναικείων startup εταιρειών σε επενδυτικά κεφάλαια στο πλαίσιο της θερμοκοιτίδας καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την επωνυμία ΘΕΑ.

Οι επιχειρήσεις και ειδικά οι μεγαλύτερες όλο και περισσότερο γνωρίζουν ότι πρέπει να βασίζονται σε άτομα και όχι στο φύλο τόνισε η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ενώ αναφέρθηκε, επίσης, στο μισθολογικό χάσμα στη χώρα που βρίσκεται στο 14%, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 13% και βρίσκεται μακριά από χώρες όπως η Ιταλία, που έχουν καταφέρει να παρουσιάζουν ποσοστό μόλις 5%. Ειδική αναφορά έκανε στην υποεκπροσώπηση μόλις στο 18% των γυναικών στους τομείς της πληροφορικής και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ΕΒΕΑ για την υποστήριξη και ενίσχυση των γυναικών ειδικά στους τομείς αυτούς.