Με ειδικό ενημερωτικό της σημείωμα, η νέα Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως καταγράφει ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε από την θητεία της στο Υπουργείο Εσωτερικών, εννέα από τις οποίες αφορούν και στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής:

  • Θέσπιση του «ΑΣΕΠ Ανώτερων Στελεχών», θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου επιλογής και αξιολόγησης διοικήσεων φορέων του Δημοσίου με αυξημένες απαιτήσεις για περισσότερες από 600 θέσεις ευθύνης, με οριζόντιο τεστ δεξιοτήτων για όλους τους υποψηφίους για πρώτη φορά στο Δημόσιο, με συμβόλαια απόδοσης για τους επιλεγέντες. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί υπό το ΑΣΕΠ τα πρώτα τεστ δεξιοτήτων και έχει ολοκληρωθεί η υποβολή αιτήσεων για τις διοικήσεις του 60% των φορέων.
  • Εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων αξιολόγησης δεξιοτήτων για τις θέσεις Υπηρεσιακών Γραμματέων Υπουργείων. Έχει διεξαχθεί το τεστ δεξιοτήτων και η διαδικασία επιλογής βαίνει προς ολοκλήρωση.
  • Παρουσίαση του νέου συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής (bonus παραγωγικότητας) για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στον πολίτη.
  • Ανάδειξη της καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα με ενεργοποίηση των Εργαστηρίων Καινοτομίας για δημοσίους υπαλλήλους.
  • Τοποθέτηση, για πρώτη φορά, 122 Επιτελικών Στελεχών για την ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού και τη διασφάλιση της θεσμικής μνήμης στη Δημόσια Διοίκηση.
  • ⁠Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη στοχοθεσία των Προϊσταμένων στον Δημόσιο Τομέα – επεξεργασία 111.000 στόχων για το έτος 2023 και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.
  • ⁠Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής στελεχών της δημόσιας διοίκησης PACE («Erasmus του Δημοσίου») της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ κρατών-μελών – επίκειται η συμμετοχή 50 στελεχών από 10 Υπουργεία.
  • Έγκριση 16.521 προσλήψεων στο Δημόσιο στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το 2024 – με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
  • Έκδοση προκήρυξης για 1.213 θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία – για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια.