Οι νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από την κρίση στην Ευρώπη, επισημαίνει ο επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης Νιλς Μούιζνιεκς, σημειώνοντας πως τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, τον Μάρτιο του 2014, καταγράφθηκαν στην Ελλάδα (56,8%), την Ισπανία (53,9%) και την Κροατία (49%).

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι νέοι πληρώνουν, περισσότερο απ’ όλες τις άλλες κοινωνικές ομάδες, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη. «Δεν είναι μόνο ότι, εξαιτίας της κρίσης, υπονομεύονται τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των νέων αλλά και το δικαίωμά τους στην ίση μεταχείριση, το δικαίωμά τους για συμμετοχή, και τη θέση τους στην κοινωνία και γενικότερα, στην Ευρώπη» υπογραμμίζει ο επίτροπος. «Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην εργασία μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες και στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε μια “χαμένη γενιά” των απογοητευμένων νέων ανθρώπων, με σοβαρές συνέπειες για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, την κοινωνική συνοχή και την πολιτική σταθερότητα» καταλήγει, στην παρέμβαση του, ο Ν. Μούιζνιεκς.