Σε συζήτηση με θέμα «Ψηφιακές Δεξιότητες για τις Γυναίκες» κατά την 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) συμμετείχε η Νατάσσα Πασχάλη, Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Eurobank.

Η συζήτηση εστίασε στη συμπερίληψη και στην ισότητα στην εργασία, με την Ν. Πασχάλη να τονίζει πως: «Η ανάπτυξη νέων ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί για τις γυναίκες κρίσιμο εφόδιο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επόμενη ημέρα των εταιρειών τους. Στην Eurobank έχουμε ως προτεραιότητα την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες».