Στα 4.28 δις δολάρια ανέρχεται για το 2023 η αξία της ευρωπαϊκής αγοράς των Healthcare Analytics, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το 2028 θα φτάσει τα 13.9 δις δολάρια, βάσει της πρόσφατης έκθεσης της N2Growth. Αναλυτικότερα, η εν λόγω έκθεση εντοπίζει ως κυρίαρχες τάσεις του κλάδου την άνοδο της τηλεϊατρικής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της μηχανικής μάθησης (ML), την αυξητική τάση των υπηρεσιών φροντίδας, τις νέες φορητές συσκευές και τα Ιατρικά ρομπότ και εμφυτεύματα.

Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει πως ο κλάδος της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, με προβλεπόμενη αξία στα 24.9 εκατ. έως το 2025, ενώ περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους του κλάδου αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν ή να εγκαταλείψουν τον κλάδο για άλλο λόγο, δημιουργώντας συνολικά 11,6 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις εργασίας – αριθμός μεγαλύτερος από οποιονδήποτε άλλον κλάδο.

Παράλληλα, η αγορά εύρεσης στελεχών για τον κλάδο της υγείας στην Δυτική Ευρώπη εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 29.3 δις δολάρια μέχρι το τέλος του 2028, ενώ η Healthcare Recruiters International (HRI) αναφέρει σε δική της έκθεση ότι η φήμη και η εικόνα μιας επιχείρησης έχει τεράστια σημασία στην αναζήτηση υποψήφιων εργαζομένων, για το 90% του ανθρώπινου δυναμικού της υγειονομικής περίθαλψης.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις πρόσφατες αναλύσεις για την προβλεπόμενη προσφορά και ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας έως το 2025, οι ΗΠΑ πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν έλλειψη 446.300 φροντιστών κατ’ οίκον, 95.000 βοηθών νοσηλευτών, 98.700 τεχνικών ιατρών και εργαστηρίων και 29.400 νοσηλευτών. Τέλος, βάσει της έκθεσης, πολλοί επαγγελματίες από τον χώρο της υγείας τονίζουν ότι η ηγεσία που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη στην επιχείρησή τους, ωστόσο μόνο το 15% των επιχειρήσεων καταβάλλει ουσιαστική προσπάθεια ώστε να μειώσει αυτό το χάσμα.