Σημαντική αύξηση που έφτασε στα 1806.14 δις ευρώ για το 3ο τρίμηνο του 2022 σημείωσαν οι καταναλωτικές δαπάνες στην περιοχή ΕΜΕΑ, ενώ η αγορά των ειδών πολυτελείας προβλέπεται να αναπτυχθεί σημαντικά, με έσοδα ύψους 110.5 δις δολάρια μέσα στο 2023, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της N2Growth.

Βάσει της έκθεσης, οι κυρίαρχες τάσεις που εντοπίζονται στον κλάδο είναι η μείωση των κερδών λόγω του πληθωρισμού, το κοινωνικό εμπόριο, η κυριαρχία του omnichannel στις πωλήσεις FMCG, η προτίμηση των καταναλωτών στα Direct-to-Consumer (DTC) brands και η καθοδήγηση του λιανικού εμπορίου από τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπρόσθετα, η εν λόγω έκθεση τονίζει πως οι εργοδότες στην Ευρώπη σχεδιάζουν να αυξήσουν το εργατικό τους δυναμικό για να υποστηρίξουν την επιχειρηματική ανάπτυξη και να προσαρμοστούν στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Ωστόσο, αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και πρόκληση λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων που επικρατούν σε μία γερασμένη Ευρώπη.

Πέρα από την έλλειψη δεξιοτήτων όμως, η προσέλκυση και η διατήρηση των ταλέντων είναι ακόμα μία πρόκληση για τους Ευρωπαίους εργοδότες, με περίπου το 61% των επαγγελματιών να είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να αλλάξουν εργασία μέσα στο 2023.

Επιπλέον, η έκθεση δείχνει ότι οι καταναλωτές πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις δεν κάνουν αρκετά για να αντιμετωπίσουν κοινωνικά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή (52%), οι οικονομικές ανισότητες (49%), η επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού (46%), και η αξιόπιστη ενημέρωση (42%). Τέλος, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η βιομηχανία CPG δίνει προτεραιότητα σε θέματα Diversity & Inclusion προκειμένου να δημιουργήσει ένα εργατικό δυναμικό στο οποίο να αντανακλώνται τα δημογραφικά στοιχεία των καταναλωτών της.