Η ανεργία στη Γερμανία αυξήθηκε για έκτο συνεχόμενο μήνα το Σεπτέμβριο, στοιχείο το οποίο υποδηλώνει ότι πιθανώς η εγχώρια ζήτηση δεν θα είναι ικανή να αντισταθμίσει την εξασθένηση των εξαγωγών, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στην Ευρωζώνη.

Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 9 χιλιάδες το Σεπτέμβριο, αλλά παραμένει κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο μετά την ενοποίηση της Γερμανίας. Το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,8%, σε αντίθεση με την πολύ εξασθενημένη αγορά εργασίας σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, περιλαμβανομένης της Γαλλίας. Η αύξηση του αριθμού των ανέργων αποδίδεται στην επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και την τριετή κρίση στην Ευρωζώνης, που έχουν επηρεάσει αρνητικά τις γερμανικές εξαγωγές και αναγκάζουν τις γερμανικές επιχειρήσεις να περιορίζουν τις επενδύσεις τους. Οικονομολόγοι προβλέπουν ότι η ανεργία στη Γερμανία θα αυξηθεί περισσότερο τους επόμενους μήνες.