Τη διοίκηση του Τμήματος Συμβούλων Εργασίας της εταιρείας Grant Thornton ανέλαβε από 1 Ιανουαρίου 2009 η Ιωάννα Σταύρου μετά την αποχώρηση του Αθανασίου Μακατσώρη.

Η Ι. Σταύρου είχε εργαστεί προηγουμένως στην εταιρεία επί 3 χρόνια ως Νομικός και Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού. Πριν ενταχθεί στο Δυναμικό της Grant Thornton εργάστηκε ως δικηγόρος.