Τον τρόπο περιορισμού αποδοχών, επιδομάτων και αδειών για όσους απασχολούνται με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, το οποίο έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, περιγράφει διευκρινιστική εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Ο τρόπος υπολογισμού διακρίνεται ανάμεσα σε αμοιβή με μισθό και σε αμοιβή με ημερομίσθιο. Στην περίπτωση της αμοιβής με μισθό εάν ο εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης λαμβάνει 1.200 ευρώ μικτές μηνιαίες αποδοχές και ο εργαζόμενος εκ περιτροπής απασχόλησης δουλεύει 4 ημέρες την εβδομάδα, τότε ο υπολογισμός των αποδοχών του γίνεται με βάση το ωρομίσθιο. Εάν εργάζεται 32 ώρες την εβδομάδα, τότε θα πρέπει να λαμβάνει 960 ευρώ το μήνα, μικτά.

Στην περίπτωση όμως που ο εργαζόμενος που δουλεύει με συνθήκες εκ περιτροπής απασχόλησης και αμείβεται με ημερομίσθιο, τότε οι μικτές μηνιαίες αποδοχές του, με βάση τις ίδιες παραδοχές είναι πολύ πιο περιορισμένες και φτάνουν στα 624 ευρώ. Αναφορικά με την άδεια, ο εργαζόμενος δικαιούται να πάρει το 1/12 των 20 εργάσιμων ημερών, δηλαδή της νόμιμης προβλεπόμενης άδειας το α’ ημερολογιακό έτος. Για το β’ ημερολογιακό έτος, ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια κατ’ αναλογία με το 1/12 των 21 ημερών και για το γ’ ημερολογιακό έτος η άδεια προκύπτει ως αναλογία με το 1/12 των 22 ημερών της προβλεπόμενης αδείας.
Ως δώρο Πάσχα – Χριστουγέννων ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ποσό ανάλογο των ωρών απασχόλησής τους, έναντι της πλήρους απασχόλησης. Εάν για παράδειγμα το δώρο Πάσχα είναι για εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση και 40 ώρες την εβδομάδα, μισός μισθός, για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής με 32 ώρες, είναι τα 32/40 του μισού μισθού. Αντίστοιχα για δώρο Χριστουγέννων ο ίδιος εργαζόμενος θα λάβει τα 32/40 ενός πλήρους μισθού.