Μία ενδιαφέρουσα θεματική αφιερωμένη στην επιχειρηματικότητα παρουσίασε το CEO Clubs στις 22 Μαΐου.

Διακεκριμένοι CEOs μίλησαν για τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, αντλώντας παραδείγματα από τη σταδιοδρομία τους. Ο Νικόλας Χριστοδούλου, CEO του ομίλου CHB, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία εδραιώθηκε στην Ιαπωνική αγορά μέσω της καινοτομίας και τόνισε πως βασικό συστατικό της επιχειρηματικότητας είναι το «ανοιχτό μυαλό».

Η Ναταλία Βαγιωνή, CEO του ομίλου Fresh Line, ανέπτυξε τις βασικές ιδιότητες του επιχειρηματία με δύο ισχυρές παραβολές, την επιμονή του αετού ως προς τις προκλήσεις και τη φροντίδα της λιονταρίνας ως προς την παρακίνηση και έμπνευση των στελεχών. Τέλος, ο Μιχάλης Οικονομάκης, CEO του ομίλου AGL, προσέφερε την οπτική ενός CEO, ο οποίος όμως έχει και επίσης τη νοοτροπία και τα χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματία.