Στις 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, η εκπαιδευτική ημερίδα της Δέλτα με θέμα «Η βιωσιμότητα των γαλακτοπαραγωγικών μονάδων μέσω της εφαρμογής ορθών κτηνοτροφικών πρακτικών» στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Γαία που υλοποιεί η Δέλτα από το 2012, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με σκοπό τη στήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, μέσα από δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών.

Ανάμεσα στους ομιλητές της Ημερίδας ήταν ο Καθ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεώργιος Αμοιρίδης και ο Ευάγγελος Βέργος, επικεφαλής της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.