Νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπεγράφη στον ΟΤΕ σε κλίμα συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης και της ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Η νέα ΕΣΣΕ έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας του 2011 στον ΟΤΕ και των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων στα εργασιακά.  Υπενθυμίζεται ότι η Σύμβαση του 2011 ρυθμίζει τις αμοιβές των εργαζομένων για τα έτη 2012-2014, οι οποίες και δεν μεταβάλλονται. Με την παρούσα Σύμβαση διατηρούνται ως έχουν όροι των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων που ρυθμίζουν θεσμικά εργασιακά ζητήματα για το διάστημα ισχύος της Σύμβασης του 2011. Αλλαγές επέρχονται στον κανονισμό μεταθέσεων και στον πειθαρχικό κανονισμό με βάση τις σημερινές ανάγκες της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Είναι πολύ σημαντικό για την εύρυθμη πορεία της εταιρείας, Διοίκηση και Εργαζόμενοι να δουλεύουν προς έναν κοινό στόχο. Στον ΟΤΕ το έχουμε πετύχει αυτό, με απόδειξη τη συμφωνία αυτή. Με την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων μας, ο μετασχηματισμός του ΟΤΕ σε μια σύγχρονη εταιρεία που μπορεί να συμβάλει στην εξέλιξη της χώρας, συνεχίζεται».