Σε νέα εποχή ανάπτυξης εισήλθε η RSM Stylianou, μέλος του έκτου μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου ορκωτών ελεγκτών λογιστών και συμβούλων επιχειρήσεων RSM International, η οποία μετονομάστηκε σε RSM Greece.

Η νέα επωνυμία εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για περαιτέρω ανάδειξη του διεθνούς της χαρακτήρα και της δυνατότητας εξυπηρέτησης των πελατών της σε παγκόσμιο επίπεδο, με την ίδια υψηλή τεχνογνωσία και πάντα με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας.