Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον που οι ανάγκες των εταιρειών και των εργαζομένων εξελίσσονται, η Ομαδική Ασφάλιση προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που ενημερωνόμαστε, επικοινωνούμε και κοινωνικοποιούμαστε. Η Ομαδική Ασφάλιση, ώριμος και δοκιμασμένος θεσμός με ιστορία και εμπειρία 5 δεκαετιών προσαρμόζεται και η MetLife Alico γιορτάζοντας τα 50 χρόνια τοπικής παρουσίας πρωταγωνιστεί στην εξέλιξη με καινοτόμες τεχνολογίες, πρωτοποριακές παροχές και σύγχρονες υπηρεσίες. Μέσα στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών που συντελούνται σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο σήμερα, η Ασφάλιση καθίσταται μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ.

Σύγχρονες έρευνες εξακολουθούν να καθιστούν την Ομαδική Ασφάλιση ως μία εκ των πολυτιμότερων παροχών στις προτιμήσεις των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες αναγνωρίζουν τα Ομαδικά Προγράμματα ως εργαλείο μοναδικής σπουδαιότητας για την τόνωση της επιχειρηματικής λειτουργίας, την παρακίνηση και προστασία των εργαζομένων τους. Σε αυτό το περιβάλλον η ΜetLife Alico πρωτοπορεί. Επανασχεδιάζει την Ομαδική Ασφάλιση Ζωής, Υγείας και Σύνταξης, συνδυάζοντας τη γνώση και εμπειρία των τοπικών και διεθνών τάσεων στη διαμόρφωση πρωτοποριακών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των εταιρειών και των ανθρώπων τους.

Νέες Τεχνολογίες
Η MetLife Alico, ακολουθώντας πιστά τη δέσμευσή της για πελατοκεντρική ανάπτυξη, επενδύει συνεχώς στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ώστε να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της για ενημέρωση και επικοινωνία. Στα πλαίσια της παραπάνω δέσμευσης, δημιουργήσαμε την πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα e-Services που εξυπηρετεί την:

 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται από τους εκπροσώπους της Εταιρείας στη διαχείριση των Ομαδικών Παροχών,
 • Άμεση και εύκολη πρόσβαση του Εργαζομένου σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις Ασφαλιστικές του Καλύψεις,
 • Ενίσχυση της πράσινης κουλτούρας με τη δημιουργία εξατομικευμένου ηλεκτρονικού αρχείου ασφαλιστικών εγγράφων και βεβαιώσεων,
 • Άμεση και Απευθείας διαχείριση των Αποζημιώσεων Υγείας (υποβολή–εκκαθάριση).

Mέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Services όλοι οι ασφαλισμένοι μας σε ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα, έχουν πρόσβαση μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον, 24 ώρες το 24ωρο, σε πληροφορίες των συμβολαίων τους, οι οποίες στο παρελθόν απαιτούσαν κόπο αλλά και χρόνο για να είναι διαθέσιμες, όπως:

 • Παροχές και Όρους των συμβολαίων τους (Ζωής, Υγείας και Συνταξιοδοτικών).
 • Υπόλοιπα των ατομικών τους συνταξιοδοτικών λογαριασμών ανά επενδυτική επιλογή.
 • Ατομικά Πιστοποιητικά του Προγράμματος.
 • Βεβαιώσεις καταβολής ασφαλίστρων.
 • Φορολογικές Βεβαιώσεις για τις αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί.
 • Αναλυτικά Δελτία Αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν.
 • Χρήσιμα έντυπα, όπως είναι κάρτα εγγραφής, κάρτα τερματισμού, ερωτηματολόγιο υγείας, αίτηση αποζημίωσης.
 • Νέα και πληροφορίες της MetLife Alico.
 • Τελευταίες Εξελίξεις και νέα του Δικτύου ABC (Advanced Benefit Club) της MetLife Alico.

Επιπλέον, όλων των παραπάνω, οι διαχειριστές των ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων (όπως Διεύθυνση Προσωπικού, Οικονομική Διεύθυνση) έχουν πρόσβαση:

 • Στο υπόλοιπο του συνολικού λογαριασμού του Συνταξιοδοτικού προγράμματος.
 • Στα ιστορικό καταβολής ασφαλίστρων.
 • Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.
 • Στις Οριστικές Αποδείξεις Πληρωμής Ασφαλίστρων.
 • Στις Φορολογικές Βεβαιώσεις καταβολής ασφαλίστρων των εργαζομένων.
 • Στα στοιχεία των ασφαλισμένων υπαλλήλων και των προστατευόμενων μελών τους.
 • Στις Εκθέσεις Ασφαλίστρων και Αναλύσεων Ασφαλίστρων ανά άτομο.

Επιπρόσθετα, μέσα στην πλατφόρμα e-Services έχουμε ενσωματώσει την εφαρμογή e-Claims, πρωτοποριακή για την ελληνική ασφαλιστική αγορά και όχι μόνο. Παρέχει τη δυνατότητα υποβολής και αυτόματης ηλεκτρονικής εκκαθάρισης εξωνοσοκομειακών εξόδων για τα μέλη των ομαδικών προγραμμάτων Ζωής και Υγείας, 24 ώρες το 24ωρο. Η άμεση και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες βελτιώνει άμεσα και σε σημαντικό βαθμό την εμπειρία των εταιρειών και των ασφαλισμένων, παρέχοντας μια συνολική εικόνα της σχέσης τους με τη MetLife Alico.

Επιπρόσθετα, οι νέες τεχνολογίες μειώνουν αισθητά το χρόνο που χρειάζεται να αφιερώσουν οι ασφαλισμένοι μας για θέματα του συμβολαίου τους, οδηγώντας έμμεσα σε σημαντική μείωση και του κόστους της επιχείρησης, είτε με τη μορφή της μείωσης του όγκου εργασίας των στελεχών που διαχειρίζονται το πρόγραμμα αλλά και του χρόνου που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι. Επιπλέον, μέσα από την εφαρμογή e-Claims παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να πιστώνονται άμεσα στο λογαριασμό τους τα ποσά αποζημίωσης που δικαιούνται στα πλαίσια του ασφαλιστικού τους προγράμματος, περιορίζοντας στο ελάχιστο το χρόνο αποζημίωσής τους και τονώνοντας τη ρευστότητά τους.

Νέες Ασφαλιστικές Προτάσεις
1. Dental Care –Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Οδοντιατρικής Φροντίδας
Κατά κοινή ομολογία, η οδοντιατρική περίθαλψη και προστασία είναι μία ακριβή αλλά αναπόφευκτη προτεραιότητα. Η οικονομική κρίση δε θα μπορούσε να αφήσει και την οδοντιατρική περίθαλψη ανεπηρέαστη. Περισσότερο από ποτέ παρατηρούμε φαινόμενα όπως:

 • Μείωση της συχνότητας καθαρισμού και διαγνωστικού ελέγχου.
 • Αναβολή της τακτικής επίσκεψης στον οδοντίατρο.
 • Διαπραγμάτευση με τον οδοντίατρο για διακανονισμό της πληρωμής σε δόσεις.

Ταυτόχρονα, ενώ η δημόσια περίθαλψη Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με αρκετές δυσκολίες, παρέχει μία βασική κάλυψη/συμμετοχή σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια περίθαλψη, η δημόσια περίθαλψη για οδοντιατρικά έξοδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Οι ελάχιστοι οδοντίατροι που υπάρχουν στον ΕΟΠΥΥ πάσχουν από έλλειψη χρόνου και υλικών και δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των ασφαλισμένων. Κατά συνέπεια, το κόστος βαραίνει, σχεδόν στο 100% το ελληνικό νοικοκυριό.

Με την εξειδίκευση της MetLife σε παγκόσμιο επίπεδο και ανταποκρινόμενοι στη φωνή των ασφαλισμένων μας, δημιουργήσαμε το Dental Care, το πρώτο πλήρες ασφαλιστικό πρόγραμμα οδοντιατρικών παροχών, που μπορεί να καλύψει τόσο τον εργαζόμενο, όσο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του με προσιτό, ομαδικό κόστος, με οικονομική κάλυψη από τον εργοδοτικό ή από τον οικογενειακό προϋπολογισμό μέσω εθελοντικών εισφορών. Ειδικότερα, το Dental Care, παρέχει 80% κάλυψη των οδοντιατρικών εξόδων για απεριόριστο αριθμό επισκέψεων και με απεριόριστο ετήσιο όριο καλυπτόμενων εξόδων, εντός του εξειδικευμένου πανελλαδικού Δικτύου Οδοντιάτρων, καθώς και μία σειρά σημαντικών Δωρεάν Οδοντιατρικών Υπηρεσιών κάθε χρόνο.

2. Μarine Value – Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων
Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της MetLife Alico, αλλά και την εμπειρία στην κάλυψη ειδικών επαγγελματικών κινδύνων, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό του Μarine Value για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των ναυτικών κάθε εθνικότητας, που υπηρετούν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Μέσω Ομαδικού Προγράμματος καλύπτουμε πλήρως τα έξοδα Ζωής, Ατυχήματος και Υγείας από το πρώτο ευρώ, συμπληρωματικά των παροχών του P&I Club (Protection & Indemnity).Ο εν λόγω σχεδιασμός στοχεύει να δώσει στον πλοιοκτήτη ή τη ναυτιλιακή εταιρεία ένα σημαντικό εργαλείο για τη μακροχρόνια προστασία της εταιρικής δαπάνης. Παράλληλα, ειδικοί σχεδιασμοί Αποταμίευσης και Σύνταξης λειτουργούν ως ένας από τους κύριους παράγοντες διακράτησης του πολυτιμότερου πόρου των ναυτιλιακών εταιρειών, των αξιωματικών πλοίων.


Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, Supervisor Corporate Portfolio and Sales

Μία ακόμα τάση που καταγράφεται ισχυρή είναι η ενίσχυση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με εισφορές τόσο του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου. Τα τεράστια ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων, τα δημογραφικά δεδομένα (γήρανση πληθυσμού, παρατεταμένη ανεργία), οι εκ νέου μειώσεις των συντάξεων, καθώς και η απόφαση της προσαρμογής των επικουρικών συντάξεων, ακόμα και κάθε τρίμηνο με βάση τα οικονομικά του Ταμείου, καθιστούν την απόφαση για συνταξιοδότηση κίνηση με μη προβλέψιμα αποτελέσματα.

Παράλληλα, η προσπάθεια για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος και την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων αφορούν κυρίως στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, στην αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και στην εισαγωγή της βασικής και ανταποδοτικής σύνταξης, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο το επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων (υπαρχόντων και μελλοντικών). Ολοένα και περισσότεροι εργοδότες, αξιολογώντας το νέο πλαίσιο προχωρούν στην ενίσχυση των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών παροχών για τη στήριξη του συνταξιοδοτικού εισοδήματος και τη διαφοροποίηση του Πακέτου Αμοιβών του εργαζομένου, ενώ παράλληλα προωθείται η εθελοντική συμμετοχή του εργαζομένου ως ένας ευέλικτος μηχανισμός αποταμίευσης με σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

 • Απλούστευση διαδικασιών με σημαντικά κίνητρα αποταμίευσης.
 • Ετήσια επιλογή εθελοντικής εισφοράς χωρίς ελάχιστους περιορισμούς ποσού.
 • Δυνατότητα διακοπής και επανένταξης.
 • Δυνατότητα επιλογής του τρόπου επένδυσης από το μέλος και δυνατότητα αλλαγής σε ετήσια βάση.
 • Γρήγορη και ακριβής ενημέρωση της πορείας του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού του Μέλους μέσω της δικτυακής πλατφόρμας e-Services.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αναγνωρίζοντας την επικοινωνία και πληροφόρηση των ασφαλισμένων μας ως στρατηγικό εργαλείο για την ανάδειξη της υψηλής αξίας των Ομαδικών παροχών, αναπτύξαμε μια εύχρηστη και απλή εφαρμογή για άμεση, και πλήρη ενημέρωση, που μέσω προσωπικής οπτικής αναπαράστασης (personalized video) παρουσιάζει με ευχάριστο, διαγραμματικό τρόπο το ύψος του λογαριασμού του Μέλους σήμερα, καθώς και την εξέλιξή του στο μέλλον.

Προγράμματα Πρόληψης & Ευζωίας
Λύδια Πρίντζιπα, Senior Account Executive, Multinational Sales

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της Οργανωσιακής Υγείας, η ικανότητα της επιχείρησης να ευθυγραμμίζεται με το όραμα και τη στρατηγική της, να υλοποιεί με αποτελεσματικότητα τα επιχειρηματικά της σχέδια, αλλά και να προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς, αποτελεί σήμερα κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε οργανισμό. Με επίκεντρο τον άνθρωπο ως συντελεστή της Οργανωσιακής Υγείας, τα προγράμματα Πρόληψης & Ευζωίας (Wellness & Prevention) αναδεικνύονται ως δυναμικό εργαλείο για την επιχείρηση και περιλαμβάνουν οργανωμένες και στοχευμένες ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και τον επανακαθορισμό της φυσικής, πνευματικής και συναισθηματικής τους κατάστασης.

Η εφαρμογή τέτοιων δράσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βελτίωση τριών βασικών συμπτωμάτων του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και του κόστους ως αποτέλεσμα αυτών, την Απουσία από την εργασία (Absentism), την αναποτελεσματική Παρουσία στην εργασία (Presentism), και το Εργασιακό Στρες. Ακόμα, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων και να συμβάλουν στην έγκαιρη αντιμετώπιση. Στην MetLife Alico, αξιοποιώντας την παγκόσμια εμπειρία και τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, πρωτοπορούμε στον τομέα της Πρόληψης & Ευζωίας μέσω των Ομαδικών Παροχών, προσφέροντας στους ασφαλισμένους μας πρόσβαση σε μία σειρά διαγνωστικών εξετάσεων, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την κουλτούρα της έγκαιρης πρόληψης. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε εξειδικευμένες δράσεις στο χώρο εργασίας, που περιλαμβάνουν μενού επιλογών όπως:

 • Διαχείριση Στρες
 • Σωστή Διατροφή & Διατροφικές Διαταραχές
 • Διακοπή καπνίσματος
 • Πρόληψη Καρδιαγγειακών νοσημάτων
 • Πρόληψη καρκίνου
 • Ενημερώσεις για το Διαβήτη.

Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί επαγγελματίες «μαραθωνοδρόμους», ενώ τα προγράμματα Πρόληψης & Ευζωίας, στοχεύουν στην προστασία της υγείας του εργαζόμενου, ενισχύουν το επιχειρηματικό περιβάλλον ασφάλειας, παραγωγικότητας και ομαδικότητας, και δημιουργούν τα θεμέλια υποστήριξης των εταιρικών στόχων και επίτευξης της Οργανωσιακής Υγείας.