Ο άνθρωπος καλείται να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση, Να βεβαιωθεί ότι όλα πάνε καλά, να διατηρηθεί στη νέα εποχή, να ελιχθεί μέσα από τη συνεχή μάθηση.

Μετά την οικονομική κρίση, ζήσαμε και ζούμε την πανδημία. Πρωτόγνωρες καταστάσεις, άγνωστα «νερά», διαφορετικές διαδικασίες, επιτακτικοί έλεγχοι και όλα εκείνα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και ακόμη συνεχίζουμε. Ο άνθρωπος παραμένει όμως και βιώνει κάθε φορά όλα τα νέα δεδομένα. Καλείται να αντιληφθεί τη νέα κατάσταση, να την μελετήσει, να δει το εύρος της, να εξετάσει τη δική του πραγματικότητα σε σχέση με τη νέα κατάσταση, να σχεδιάσει μέτρα και δράσεις ώστε να τις εφαρμόσει επιτυχημένα. Εξελίσσεται μέσα από αυτά, μαθαίνει και τελικά εξοικειώνεται. Όλη αυτή η πορεία της εξέλιξης, μάθησης και εξοικείωσης αντικατοπτρίζουν τα νέα χαρακτηριστικά (τις νέες δεξιότητες) που αναπτύσσει ο άνθρωπος για να ανταπεξέλθει σε αυτή την πραγματικότητα, κι αυτό συμβαίνει κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε καινούργιες καταστάσεις.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Είναι αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά που λέμε ότι πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι, οι ηγέτες, η νέα γενιά, αλλά και τα μέλη της οικογένειάς μας, οι φίλοι μας και ο ευρύτερος κοινωνικός μας περίγυρος. Δηλαδή, η ευελιξία, η περιέργεια, η ειλικρίνεια, η ανθεκτικότητα, η κατανόηση και η αισιοδοξία. Όμως, πώς θα τα αναπτύξει κάποιος αν δεν τα διαθέτει καθόλου ή έστω σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο; Ή αν δεν θέλει; Η απάντηση βρίσκεται σε δυο κατευθύνσεις. Η μια είναι ότι θα πρέπει ο ίδιος να κατανοήσει την ανάγκη για ανάπτυξη αυτών των χαρακτηριστικών και η δεύτερη είναι ότι το περιβάλλον θα πρέπει να τον βοηθήσει.

Στην πρώτη κατεύθυνση ο άνθρωπος θα κληθεί να χρησιμοποιήσει την προσωπικότητά του, τις δεξιότητες και την εμπειρία που διαθέτει. Για παράδειγμα, πόσο εύκολα προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα, πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος το άγνωστο. Έχει την περιέργεια να ψάξει κάτι που δεν ξέρει; Πόσο ανθεκτικός είναι εκ φύσεως, σε δύσκολες και πιεστικές καταστάσεις; Πόσο ειλικρινής είναι με τον εαυτό του; Να παραδεχθεί ότι κάτι δεν το γνωρίζει και δεν ξέρει και πώς να το βρει. Με ποιο τρόπο να ζητήσει βοήθεια και υποστήριξη ώστε να το μάθει.

Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και πώς αυτό θα τον βοηθήσει. Ας επικεντρωθούμε στο εργασιακό περιβάλλον και στα εργαλεία που πρέπει να δώσουμε στον άνθρωπο ώστε να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που ενισχύει τη δέσμευση των εργαζομένων και τη θέλησή τους να ανταπεξέλθουν σε νέες καταστάσεις, είναι η ξεκάθαρη και ανοιχτή επικοινωνία. Το πρώτο εργαλείο που πρέπει να διαθέτουμε στις εταιρείες είναι η ανοιχτή επικοινωνία. Με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα. Με απλά λόγια, να εξηγήσουμε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, ποιες είναι οι συνέπειες και πώς θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Να νιώσει ο άνθρωπος ότι γνωρίζει ακριβώς τι γίνεται και ότι είναι μέρος αυτού. Επιπλέον, να ακούσουμε τις ιδέες που συνήθως γεννιούνται σε νέες καταστάσεις. Να ενισχύουμε την καινοτομία. Να διευκολύνουμε την εργασία του μέσω ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Συνεπώς, η προσαρμοστικότητα είναι το νέο ποιοτικό χαρακτηριστικό που όλοι εμείς ψάχνουμε στους ανθρώπους γύρω μας και πιο συγκεκριμένα στον εργασιακό χώρο, καθώς οι άνθρωποί μας είναι το κλειδί για την επιχειρησιακή επιτυχία.
Πώς θα ενδυναμώσουν την προσαρμοστικότητά τους οι άνθρωποί μας; Με αισιοδοξία, ψυχραιμία, δεκτικότητα στις αλλαγές και συνεχή μάθηση, αποδεχόμενοι τη νέα εποχή και τα νέα δεδομένα με όπλα στη φαρέτρα τους την αντοχή και την επιμονή, αλλά και όλα τα απαραίτητα εργαλεία και εφόδια ώστε να αντιμετωπίζουν τις απροσδόκητες αλλαγές και να δημιουργούν ευκαιρίες. Τις δικές τους ευκαιρίες, να συμβαδίζουν με τις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες, αλλά και με εκείνες της επιχείρησης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τον ερχομό της νέας εποχής!