Η έρευνα «Future Jobs» που μελετά τάσεις που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον και πραγματοποιήθηκε από το Future Institute στη Γερμανία εκ μέρους του Ομίλου Adecco δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο πως ο εργασιακός κόσμος αλλάζει ριζικά και σε αυτή την αλλαγή τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και η παγκοσμιοποίηση έχουν πρωτεύοντα ρόλο.

Στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται στροφή προς πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης – τόσο σε σχέση με όσα προσφέρουν οι επιχειρήσεις όσο και σε σχέση με τις επιθυμίες των εργαζομένων. Τα σύμβολα που υποδηλώνουν υλική υπεροχή βρίσκονται όλο και λιγότερο στο επίκεντρο καθώς ενισχύονται περισσότερο η ελευθερία, η αυτονομία, οι δημιουργικές επιλογές και το ευρύ δίκτυο.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των μελλοντικών εργαζομένων είναι τα ισχυρά εφόδια που διαθέτουν για την αγορά εργασίας. Με μεγαλύτερη εμπειρία, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, είναι σε θέση να επιλέγουν και να αλλάζουν εργοδότες. Για τους επιχειρηματικούς οργανισμούς αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να πείσουν τους εν δυνάμει εργαζόμενους προσφέροντάς τους ευέλικτα ωράρια εργασίας, επιλογές για συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, κοινωνική δέσμευση ή μπόνους βάσει της απόδοσής τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, στο μέλλον πολλοί από τους εργαζόμενους δεν θα έχουν παρουσία στην «επίσημη» αγορά. Αντί της «παραδοσιακής» διαδικασίας, οι εργοδότες θα χρησιμοποιούν κανάλια δικτύωσης όπως εκδηλώσεις ή το Facebook για να γνωρίζουν και να «στρατολογούν» προσωπικό. Το μυστικό της επιτυχίας θα βρίσκεται στο χτίσιμο και τη διατήρηση καλών επαφών μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, δίκτυα αποφοίτων ή κοινωνικά δίκτυα.

Επιπλέον στο εσωτερικό των οργανισμών θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις προσωπικές επιθυμίες των εργαζομένων καθώς οι εργαζόμενοι δεν θα είναι «δεμένοι» με την επιχείρηση μέσω προκαθορισμένου πλάνου προσωπικής εξέλιξης ή κινήτρων όπως ισχύει έως σήμερα για την πλειοψηφία. Επίσης οι νέες γενιές είναι περισσότερο ανυπόμονες και λιγότερο πιστές – η αλλαγή εργοδότη μπορεί να αποτελεί μια γρήγορη διαδικασία.

Η έρευνα του Future Institute καταδεικνύει το εξής: δεν αλλάζει μόνο ο εργασιακός κόσμος, αλλά οι αξίες, οι συμπεριφορές και οι συνήθειες.

Στο μέλλον έξι τύποι εργαζομένων θα αντιπροσωπεύονται πιο έντονα:

  • Οι «CommuniTeens», που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή
  • Οι «InBetweens» για τους οποίους η αλλαγή ζωής και αντικειμένου εργασίας αποτελεί μέρος της πορείας τους
  • Οι «Young Globalists», για τους οποίους εργασία και καριέρα καθορίζουν την ταυτότητα τους
  • Οι οικογένειες «Latte-Macchiato» που διατηρούν ένα βιώσιμο και ηδονιστικό τρόπο ζωής
  • Οι «Greyhoppers» που παραμένουν ενεργοί πριν και μετά την συνταξιοδότηση και
  • Οι «Silverpreneurs» οι οποίοι ξεκινούν νέα καριέρα καθώς μεγαλώνουν.