Εθελοντική δράση για τη στήριξη του έργου του Παιδικού Χωριού SOS της Βάρης υλοποίησαν οι άνθρωποι της MetLife Ελλάδος, στο πλαίσιο εσωτερικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Ιουλίου, με τη συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εργαζόμενοι χωρίστηκαν σε 25 ομάδες και ανέλαβαν τη συναρμολόγηση ειδών επίπλωσης, τα οποία στη συνέχεια δωρίστηκαν στο Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης, με σκοπό να καλύψουν ανάγκες εξοπλισμού στα σπίτια που κατοικούν τα παιδιά. Η αγορά των επίπλων έγινε από την MetLife, κατόπιν συνεννόησης με τους υπευθύνους του Παιδικού Χωριού SOS. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης, επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας και Marketing της MetLife Ελλάδος, ανέφερε: «Για όλους εμάς στην MetLife, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί κοινή προτεραιότητα, που διαπερνά την κουλτούρα μας και υπηρετείται στην πράξη, μέσα από την πρωτοβουλία και τη συμμετοχή».