Τη διατήρηση, έως τα τέλη του 2014, του επιδόματος γάμου για τους αμειβόμενους με τα κατώτατα όρια στις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και του ΣΕΤΕ, ως «θεσμικού όρου» παρότι έχει οικονομικό κόστος, την επαναδιαπραγμάτευση των μισθολογικών όρων (συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων των τριετιών) στην περίπτωση κατά την οποία αρθεί η απαγόρευση που ισχύει με βάση το Μνημόνιο και τη χορήγηση υποχρεωτικά σε όλες τις επιχειρήσεις (μέλη και μη μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων) μειωμένου ωραρίου στον πατέρα σε περίπτωση που η σύζυγος έχει γεννήσει και είναι αυτο-απασχολούμενη, προβλέπει η συμφωνία την οποία υπέγραψαν η ΓΣΕΕ και οι τέσσερις εργοδοτικές οργανώσεις.

Η νέα ΕΓΣΣΕ, διάρκειας ενός έτους (από 1/1/2014 έως 31/12/2014), δεν περιλαμβάνει καμία ευθεία αναφορά ούτε για το επίδομα γάμου ούτε για τις τριετίες, αναφέροντας (στο άρθρο 3) ότι «όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν». Κατά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, στους θεσμικούς όρους περιλαμβάνονται όλα τα βασικά επιδόματα (γάμου, επιδόματα δώρων κ.ά.) ακόμη και οι τριετίες (που, όμως, ρυθμίζονται πλέον από το κράτος).

Η Σύμβαση επεκτείνει τη δυνατότητα μειωμένου ωραρίου (1 ώρα κάθε ημέρα για 30 μήνες και εναλλακτικά 2 ώρες για τους πρώτους 12 μήνες και 1 ώρα για επιπλέον 6 μήνες) λόγω φροντίδας παιδιού και με αποδοχές στον εργαζόμενο πατέρα αν η μητέρα είναι αυτο-απασχολούμενη. Αν και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, με κοινή τους δήλωση καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας, εκτός αν δηλώσουν τα χρονικά διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση.

Οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αποκατασταθεί η ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, να επανέλθει η υποχρεωτική ισχύς της ΕΓΣΣΕ. Δεσμεύθηκαν, ακόμη, να αναλάβουν κοινές δράσεις για τη μείωση της ανεργίας, την πάταξη της ανασφάλιστης εργασίας και την προώθηση Εθνικής Προγραμματικής Συμφωνίας για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.