Σε νέα ιδιόκτητα γραφεία μεταφέρθηκε η εταιρεία εξεύρεσης και επιλογής στελεχών HR Quest. Τα νέα γραφεία βρίσκονται στο κτίριο Polis, Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμέτης, 15125 Μαρούσι. Οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ θα παραμείνουν οι ίδιοι. Τα γραφεία περιλαμβάνουν και parking επισκεπτών.