Η Σοφία Σιαμπέκου έχει αναλάβει τη θέση της HR Director στην Καυκάς. Με μεταπτυχιακές σπουδές στην Eργασιακή και Oργανωσιακή Ψυχολογία στη Μ. Βρετανία, η ίδια έχει διανύσει 15 χρόνια σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στον τραπεζικό τομέα, όσο και σε σειρά εμπορικών εταιρειών.

Παράλληλα, έχει ηγηθεί σειράς επιτυχημένων πρωτοβουλιών ανάπτυξης και βελτίωσης της δέσμευσης των εργαζόμενων, έχει σχεδιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα, συστήματα αμοιβών και παροχών, και προγράμματα προσέλκυσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, έχει διατελέσει υπεύθυνη εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού. Πιο πρόσφατες σχετικές αναφορές της δουλειάς της, είναι από την Avon Cosmetics Greece , όπου για περισσότερα από 6 έτη κατείχε τη θέση της Human Resources Manager και από την EFG Group – Eurobank Household Lending, όπου κατείχε τη θέση της Recruitment, Selection & Placements Senior Officer. Αξίζει να αναφερθεί ότι από τις αρχές του 2018, ακόμα τέσσερα στελέχη ενίσχυσαν την παρουσία της ΚΑΥΚΑΣ στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Μαυραγάνης ανέλαβε τη θέση του Distribution Network Director, ο Νικόλας Πλατής είναι ο νέος IT Director, ο Γεώργιος Εμμανουήλ, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του Compliance Manager και Data Protection Officer (cert.DPO) και τέλος, η Δέσποινα Μουστακέα, ως Certified Partners Manager.