Σύμφωνα με τα ισχύοντα, με το νέο πτωχευτικό νόμο (άρθρο 33 του ν.4141/2013), σε περίπτωση πτώχευσης μιας επιχείρησης στον πίνακα κατάταξης των απαιτήσεων συναντάται: στην πρώτη θέση τα ασφαλιστικά ταμεία, στη δεύτερη θέση, που ήταν οι εργαζόμενοι και τα «χρωστούμενα δεδουλευμένα», περνάει τώρα το Δημόσιο, καταργώντας πλέον οριστικά κάθε προνόμιο του βιοποριστικού μισθού των εργαζομένων στις απαιτήσεις της πτωχευτικής περιουσίας, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι εργαζόμενοι.

Σημειώνεται ότι ο εργοδότης, όπως ισχύει σήμερα ο νόμος, θα λάβει τα τροφεία της οικογένειάς του των τελευταίων 6 μηνών, ακόμη και στην περίπτωση που ευθύνεται ο ίδιος για την πτώχευσή του, ενώ ο εργαζόμενος δεν θα λάβει με τις παραπάνω ρυθμίσεις κανένα ποσόν για την πληρωμή της εργασίας του την τελευταία διετία.