Ο Ανδρέας Μπαφίλιας, ανέλαβε από την 1η Σεπτεμβρίου καθήκοντα Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία AUTOHELLAS HERTZ A.E.

Προηγουμένως ήταν HR Manager στην εταιρεία REVOIL ΑΕΕΠ. Όπως δήλωσε στο HR PROFESSIONAL, οι στόχοι του από τη νέα του θέση είναι:«να ενισχύσει όλες τις υπηρεσίες του Ανθρώπινου Δυναμικού στους τομείς της εξεύρεσης και επιλογής, ανάπτυξης και εκπαίδευσης, διαχείρισης της απόδοσης και στο σχεδιασμό νέων συστημάτων, διαδικασιών και πολιτικών διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η πρόκληση είναι μεγάλη και οι απαιτήσεις στρατηγικής αναδιοργάνωσης υψηλότατες όπως ορίζουν τα standards της AUTOHELLAS HERTZ, ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων».

Ο Αν. Μπαφίλιας είναι κάτοχος Msc in Human Resources Management από το Middlesex University και διαθέτει συνολική εργασιακή εμπειρία 14 ετών σε κεντρικές διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, στους κλάδους της βιομηχανίας, ορυκτών και μεταλλευμάτων, ασφαλειών και εμπορίας πετρελαιοειδών.

Πιο συγκεκριμένα, έχει εργαστεί ως Assistant to the Personnel Manager στην εταιρεία BIΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Α.Ε., ως HR Specialist στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, ως Compensation & Benefits Supervisor και Head of HR Administration Dept. στον Όμιλο ING. Παράλληλα, έχει 3ετή εμπειρία διδασκαλίας στη Διοίκηση Προσωπικού.