Τους εργαζομένους πεδίου των αυτοκινητοδρόμων ευθύνης της τιμoύν η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός, με σύνθημα «Δουλεύουμε για να’στε Ασφαλείς. Φροντίστε για να είμαστε και Εμείς».

Μέσω της εν λόγω πρωτοβουλίας, η εταιρεία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των οδηγών, καλώντας τους, όπου και όταν βλέπουν φάρους περιπολικών, κίτρινα ή πορτοκαλί γιλέκα κ.ά. να κόβουν αμέσως ταχύτητα, να αυξάνουν την προσοχή και τη συγκέντρωσή τους, ούτως ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Οι εργαζόμενοι πεδίου είναι κυρίως πληρώματα οχημάτων περιπόλων οδικής ασφάλειας, εργαζόμενοι στα διόδια και ομάδες εργασίας αρμόδιες για τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών.