Ακόμη καλύτερη απόκριση στις ανάγκες της αγοράς υπόσχεται η εταιρεία ManpowerGroup μέσα από τη νέα δομή του Business Unit με διακριτό τίτλο Manpower, το οποίο εξειδικεύεται στην Μόνιμη & Προσωρινή Απασχόληση και τη Διαχείριση Μισθοδοσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το Business Unit  Manpower υποστηρίζεται πλέον από τρεις ομάδες στελεχών, με συμπληρωματική δραστηριότητα και εξειδίκευση στους ακόλουθους τομείς:

1. Market Access
Ομάδα στελεχών, υπεύθυνη για την καθημερινή επαφή με την αγορά. Συνδυάζοντας την εμπειρία της με τη γνώση που αντλεί από την παρακολούθηση των τάσεων, σε Ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, η ομάδα προτείνει ανά πάσα στιγμή τον κατάλληλο άνθρωπο για κάθε θέση, ανεξάρτητα από διάρκεια συμβολαίου. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Κωνσταντίνος Γαλανός.

2. Center οf Recruitment Excellence (CοRE)
Ομάδα στελεχών με εμπειρία στην επιλογή και αξιολόγηση, υπεύθυνη για την αναζήτηση και τον micro-εντοπισμό ταλέντων, στην Ελλάδα και διεθνώς αλλά και την προετοιμασία και ανάπτυξη ταλαντούχων υποψηφίων, προκειμένου να καλυφθούν διαπιστωμένες ελλείψεις στην αγορά εργασίας, σε κλάδους όπως οι Πωλήσεις και η Εξυπηρέτηση Πελατών. Eπικεφαλής είναι η Χρυσούλα Ρουσάκη.

3. Customer Care & Quality Assurance
Ομάδα στελεχών, υπεύθυνη για τη διατήρηση και συνεχή βελτίωση της «Εμπειρίας Manpower», την οποία απολαμβάνουν πελάτες και συνεργαζόμενοι/υποψήφιοι. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Γρηγόρης Σεραφείμ.